Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego KoyGarden, składania zamówień na produkty, dostawy i sposobu zapłaty oraz uprawnień Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Sklep Internetowy jest zarządzany i prowadzony przez Zakład Produkcujno Usługowo Handlowy KOJ Marcin Koj z siedzibą w  Dobrodzieniu (woj. opolskie), ul. Piastowska 80, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

NIP 576 15 45 744, REGON 1600278435 zwany dalej "Sprzedawcą",

3. Dane kontaktowe Firmy:

ZPHU Koj Marcin Koj
ul. Piastowska 80
46-380 Dobrodzień

4. Sklep Internetowy KoyGarden dostępny pod adresem http://www.koygarden.pl/ zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2. Warunki zawarcia umowy
 
1. Na złożenie zamówienia składa się:

 1. Wybranie produktu/produktów do koszyka
  Klient może wybrać  dowolne produkty znajdujące  się w ofercie sklepu internetowego KoyGarden, zaznaczając ilość produktów. Wybrane artykuły Klient  umieszcza w Koszyku za pomocą kliknięcia. W każdej chwili Klient może zmienić zawartość koszyka lub całkowicie go opróżnić.
 2. Wybór  sposobu dostawy,
 3. Wybór formy płatności,
 4. Potwierdzenie zamówienia - Klient poprzez kliknięcie przycisku "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" dokonuje zamówienia w sklepie internetowym. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie

2. Zamówienia można składać również:

wysyłając e-mail na adres e-mail: sklep@koygarden.pl

telefonicznie - zamówienia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku:

w godz. 8:00 - 16:00

Tel: 609 007 522 lub 603 175 071

3. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta (jedynie drogą mailową) rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 3. Rejestracja
 
1.W celu rejestracji w sklepie internetowym KoyGarden (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego koygarden, są nieodpłatne.  

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym KoyGarden każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

§ 4. Konto kupującego oraz zasady jego usunięcia

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszanie konta Kupującego, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, bezwzględnie wiążącego od dnia rejestracji przez Kupującego.

2. Kupujący, którego konto użytkownika w sklepie zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszania konta Kupującego, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Sklepu – o czym dany Kupujący zostanie powiadomiony, łącznie z podaniem  przyczyny zawieszenia konta.

§ 5. Składanie i realizacja zamówień

1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy .

2. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak  najszybciej; czas przygotowania zamówienia do wysyłki to od 24 godzin do 21 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości.

W okresach przedświątecznych czas oczekiwania zostaje wydłużony do 28 dni roboczych. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy normalny termin, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

3. Sklep internetowy może uzależnić świadczenie i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych określonych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności poprzez przedstawienie stosownych dokumentów. Sklep może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności chodzi o przypadek wysłania towaru płatnego przy odbiorze jeżeli nie można potwierdzić takiego zamówienia u Kupującego. Sklep zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli Kupujący w trakcie zamówienia przesyła dodatkowe zmiany do tego zamówienia.

4. W przypadku  niemożności zrealizowania zamówienia przez Sklep lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Kupujący jest niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym  Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany – po stwierdzeniu braku towaru. Kupujący decyduje wówczas, czy zamówienie ma być zrealizowane w późniejszym terminie czy anulowane. Kupujący może zrezygnować również tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

§ 6. Ceny i podatki

1. Wszystkie ceny towarów są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta, ale nie uwzględnia kosztów wysyłki towaru, który jest naliczany odrębnie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Określając łączną kwotę zamówienia, do cen towarów Sklep dolicza koszty dostawy, które co do zasady obciążają wyłącznie Kupującego.

4. Sklep wystawia faktury VAT na zakupiony towar na żądanie Kupującego. Powyższe żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić dla sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

§ 7. Warunki i formy płatności
1. Forma przedpłata

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Adres  ul. Obrońców Warszawy 6 81-718 Sopot

 • Przelew tradycyjny:

KONTO PKO BP SA Oddział 1 w Oleśnie

02 1020 3668 0000 5702 0478 9063
W przypadku dokonywania płatności w Euro odpowiednim numerem konta jest numer poniżej:

PL

SWIFT (BIC): IBPKOPLPW

2. Płatność przy odbiorze.
3. Odbierając zamówiony towar w sklepie stacjonarnym możecie Państwo zapłacić gotówką.

4. W przypadku wysyłki paczek za granicę, płatność za towar następuje z góry.

5. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do każdej przesyłki, na płatność składa się cena produktu oraz koszt dostarczenia produktu.

 

§ 8. Dostawa
1. Dostawa naszych towarów obejmuje całą Polskę oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firm kurierskich, spedycyjnych:

Geis Parcel PL Sp. z o.o.

Usługi kurierske, Geis Point
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

DPD Polska Sp. z o.o.

ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

 

INPOST sp. z o.o.

ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

 

 

Istnieje możliwość wysłania towarów naszym transportem firmowym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

pod wskazany przez Klienta adres.

3. Istnieje również możliwość osobistego odbioru  zamówionego towaru w siedzibie naszej firmy w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 80.

4. Koszt dostawy uzależniony od wielkości zamówienia oraz od sposobu płatności.

 § 9. Reklamacja

1. KoyGarden jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 (1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające  z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@koygarden.pl, KoyGarden  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym zakresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. KoyGarden podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KoyGarden o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Piastowska 80, 46-380 Dobrodzień,  na adres sklep@koygarden.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7. KoyGarden  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8. Reklamacje należy kierować:

 • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: KoyGarden Marcin Koj, ul. Piastowska 80, 46-380 Dobrodzień,
 • pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sklep@koygarden.pl.

9. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji,

10. Reklamacji nie podlegają:

 • naturalne zużywanie się wyrobu,
 • wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Wszystkie produkty w sklepie internetowym (oprócz artykułów dekoracyjnych) to "towary na zamówienie".

2. Pod pojęciem "TOWAR NA ZAMÓWIENIE" rozumieć należy: zestaw wypoczynkowy, zestaw mebli ogrodowych, ławka ogrodowa, nogi i stelaże oraz konsole – skutkującego bezpowrotnie, że dany TOWAR nie może być objęty prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827)- art.38 pkt. 1,3,6. ("Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

3)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami).

3. Zwrotom nie podlegają również zestaw wypoczynkowy, zestaw mebli ogrodowych, ławka ogrodowa, nogi i stelaże oraz konsole/

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować KoyGarden ul. Piastowska 80, 46-380 Dobrodzień, Tel:  603 175 071 lub 609 007 522
e-mail: sklep@koygarden.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą  elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.koygarden.pl w stopce.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów uzależniona jest od zamówionego towaru.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenie innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób innym niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 11. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały w Sklepie (opisy towarów, zdjęcia , elementy graficzne itd.) są własnością firmy KoyGarden. Kopiowanie ich bez naszej zgody w celach komercyjnych (w całości lub części) jest naruszeniem praw autorskich.

2.  Klienci mogą korzystać z materiałów wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w  § 9. pkt. 2  jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KoyGarden a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/04/2017 KoyGarden

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prezentowane obrazy chronione są prawem autorskim. Nie wyrażamy zgody na rozpowszechnianie i prezentowanie żadnego ze zdjęć prezentowanych na tej stronie internetowej oraz na jej podstronach.

Nie zezwalamy na publikację zdjęć prezentowanych na tej stronie internetowej (oraz jej podstronach) na żadnych nośnikach, szczególnie o komercyjnym charakterze.

Uprzejmie informuje się, że rozpowszechnianie bądź korzystanie z cudzego utworu (zdjęcia) bez uprawnienia,  zarówno w wersji oryginalnej jak i w formie opracowania,  zgodnie z  ustawą prawo autorskie podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl